RPASCONFERENCE

WARSZAWA 30 MARCA 2017

IV KONFERENCJA O BSP

“BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE – WYZWANIA I DOŚWIADCZENIA”

 

 

 

 

 

 

Zapisz się

\ wstęp wolny \

 

Wypełnij formularz, aby wziąć udział w konferencji* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów organizacji IV Konferencji o BSP. Oświadczam, że wiem o prawie wglądu w dane i prawie ich poprawiania

Partnerzy

PARTNERZY


SPONSORZY


PATRONAT MEDIALNY


O konferencji

Już po raz czwarty Instytut Transportu Lotniczego Uczelni Łazarskiego wraz z Polskim Klubem Lotniczym, Airborn sp. z o.o. Polską Agencją Żeglugi Powietrznej oraz Kancelarią Prawną K&K organizuje konferencję naukową pt.

 

„Bezzałogowe statki powietrzne – wyzwania i doświadczenia”.

 

Głównym obszarem rozważań pozostaną prawne aspekty użytkowania bezzałogowych statków powietrznych. Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi regulacjami dotyczącymi bezzałogowych statków powietrznych oraz wzięcia udziału w dyskusji na temat wyzwań przed jakimi stoją regulatorzy oraz użytkownicy BSP.
Wśród prelegentów będą przedstawiciele ULC, PAŻP, oraz kancelarii prawnej K&K specjalizującej się w prawie lotniczym.

 

W Konferencji wezmą udział przedstawiciele środowisk: naukowego, lotniczego, prawniczego oraz użytkownicy przestrzeni powietrznej – operatorzy bezzałogowych statków powietrznych (BSP).

 

Termin: 30 marca 2017r, Godz. 9:30
Miejsce: Uczelnia Łazarskiego, ul. Świeradowska 43 Warszawa
Sala konferencyjna 58

 

Agenda:

 

REJSTRACJA – 09:30 – 10:00

OTWARCIE KONFERENCJI 10:00 – 10:30

Dr Mieczysław Błoński, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

Prof. nadzw. dr hab. Anna Konert, Dyrektor Instytutu Prawa Lotniczego 

i Kosmicznego Uczelni Łazarskiego,

Michał Witkowski, Wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego. 

 

I PANEL 10:30 – 12:00

„Prace EASA nad przepisami UE dla BSP”, Piotr Kasprzyk, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej,

„Naruszenia kontrolowanej przestrzeni powietrznej przez operatorów bezzałogowych statków powietrznych”, Mateusz Kotliński, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej,

„Potrzeby standaryzacji procesu szkolenia oraz unifikacji uprawnień operatorów UAVO, którzy wykonują czynności lotnicze na terenie UE”, Przemysław Tomków , WB Electronics. 

 

DYSKUSJA  12:00 – 12:30

POCZĘSTUNEK  12:30 – 13:00

 

II PANEL  13:00 – 14:00

„Koordynacja lotów bezzałogowych statków powietrznych z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej. Wybrane zagadnienia”, Maciej Włodarczyk, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej,

„Bojowe latające pojazdy autonomiczne w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego”, Mateusz Piątkowski, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji.

 

DYSKUSJA 14:00 – 14:30

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI 15:30

Prelegenci

prof. nadzw. dr hab. Anna Konert – Dyrektor Autoryzowanego Centrum Szkoleń IATA, Dyrektor Instytutu Transportu Lotniczego, Wiceprezes Polskiego Klubu Lotniczego. Doktor habilitowany nauk prawnych. Prodziekan WPiA Uczelni Łazarskiego. Kierownik studiów podyplomowych z Prawa Lotniczego oraz MBA w Lotnictwie. Uhonorowana Medalem Rektora za uzyskanie tytułu Najlepszej Absolwentki UMK w Toruniu w 2005 r. Uhonorowana stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w 2012 r. Specjalizuje się w prawie lotniczym od 2005 r. W latach 2006 – 2007 pracowała w departamencie prawnym przewoźnika lotniczego Air France w Nowym Jorku.

Dr Piotr Kasprzyk – Radca prawny, doktor nauk prawnych, pilot szybowcowy. Na przełomie 2007 i 2008 r. stażysta Komisji Europejskiej w Dyrektoriacie Transportu Lotniczego – Wydział Bezpieczeństwa Lotniczego. Od grudnia 2011 r. był zatrudniony jako Dyrektor ds. regulacji lotniczych w Aeroklubie Polskim, konsultował projekty rozporządzeń wykonawczych do ustawy Prawo lotnicze. W latach 2008-2011 Przewodniczący Zespołu ds. Lokalizacji Zagrożeń w Lotnictwie Cywilnym. W latach 2012-2014 Wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Partner w kancelarii prawnej K&K (prawo lotnicze).

Paweł Szymański – Absolwent Akademii Obrony Narodowej w Warszawie na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia, specjalność: Zarządzanie ruchem lotniczym. Od 2006 roku pracownik Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Departamencie Personelu Lotniczego, obecnie na stanowisku specjalisty ds. bezzałogowych statków powietrznych. Przewodniczący Zespołu ds. Bezzałogowych Statków Powietrznych, powołanego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Przemysław Tomków – absolwent Inżynierii Lotniczej Politechniki Wrocławskiej. Założyciel pierwszego w Polsce ośrodka szkolenia operatorów bezzałogowych platform latających wpisanego do rejestru ULC. Przeprowadził proces certyfikacji pierwszego w Polsce ośrodka produkującego bezzałogowe systemy latające o masie MTOM do 150kg. Egzaminator państwowy UAVO. Założyciel kół naukowych: Akademicki Klub Lotniczy na Politechnice Wrocławskiej oraz High Flyers na Politechnice Śląskiej. W firmie WB Electronics kieruje zespołem odpowiedzianym za stworzenie bezzałogowych systemów latających na rynki cywilne. Licencjonowany pilot samolotowy oraz szybowcowy.

Grzegorz Herzberg – Absolwent kierunku „lotnictwo i kosmonautyka”, specjalność „pilotaż”. Ukończył studia na wydziale budowy maszyn i lotnictwa i równologle czteroletnie szkolenie lotnicze do uzyskania licencji pilota liniowego z uprawnieniami do wykonywania lotów według wskazań przyrządów (IR), na samolotach wielosilnikowych (ME), w załodze wieloosobowej (MCC) w certyfikowanym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego Ośrodku Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej. Pracował w firmie Jeppesen należącej do firmy Boeing, jako analityk informacji nawigacyjnej oraz prowadził szkolenia wewnętrzne. Od niedawna jest także pilotem bezzałogowych statków powietrznych UAVO, instruktorem pilotażu oraz egzaminatorem państwowym z uprawnieniam VLOS, BVLOS, INS.

Mateusz Piątkowski Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji,

W 2012 roku ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, praca magisterska „Reżim prawny wojny powietrznej” zdobyła pierwszą nagrodę w wydziałowym konkursie im. Jana Kodrębskiego (XIV edycja), od stycznia 2013 aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi, doktorant w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego i Stosunków Międzynarodowych UŁ. Autor publikacji i konferencji z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego

Maciej Włodarczyk – Polska Agencja Żeglugi Powietrznej / Specjalista ds. Bezzałogowych Statków Powietrznych

Urodzony w Warszawie, 36 lat, absolwent AWF Warszawa kierunek Turystyka i Rekreacja. Pracę w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej rozpoczął od stycznia 2008 roku na stanowisku Praktykanta Ruchu Lotniczego. Od maja 2008 roku pracownik Ośrodka Planowania Strategicznego (ASM1) wchodzącego w skład Biura Zarządzania Przestrzenią Powietrzną i Przygotowania Operacyjnego. Do głównych jego zadań zalicza się projektowanie stałych oraz doraźnych struktur przestrzeni powietrznej wraz z procedurami jej użytkowania, współpraca z jej użytkownikami w zakresie identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z jej wykorzystaniem,  analizy efektywności wykorzystania przestrzeni powietrznej, udział w pracach międzynarodowych grup EUROCONTROL, EASA, CANSO, planowanie strategicznych przedsięwzięć wymagających rezerwacji przestrzeni powietrznej oraz opracowywanie  projektów analiz bezpieczeństwa.
Wraz z rozwojem bezzałogowego lotnictwa od blisko 5 lat zajmuje się tematyką w PAŻP. Obecnie zajmuje stanowisko Specjalisty ds. Bezzałogowych Statków Powietrznych. Jest odpowiedzialny m.in. za procedury wykonywania lotów BSP w strefach kontrolowanych lotnisk (CTR) oraz wydzielanie struktur przestrzeni powietrznej na loty poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS).  Posiadacz świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowych statków powietrznych z uprawnieniami VLOS / BVLOS / INS.
Zainteresowania: bezzałogowe statki  powietrzne, lotnictwo, modelarstwo, sport, podróże.

Dojazd i miejsce

Informacje dotyczące miejsca

Uczelnia Łazarskiego

ul. Świeradowska 43

02-662 Warszawa

strona www: lazarski.pl

Telefon kontaktowy: +22 543 55 55

Galeria

Kontakt

Prezentacje