RPASCONFERENCE

 

 

 

WARSZAWA 20-21 CZERWCA 2018

KONFERENCJA NAUKOWA

“BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE – WYZWANIA I DOŚWIADCZENIA”

 

 

 

 

 

Partnerzy

PARTNERZY


PATRONAT MEDIALNY


O konferencji

ŚRODA, 20.06.2018 r.

10:00 – 10:30 REJESTRACJA

10:30 – 11:00 OTWARCIE KONFERENCJI

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, Dr Mieczysław Błoński

 

I PANEL Drony w prawie

11:00 – 11:45
Prelegenci:
Anna Konert – Dyrektor Instytutu Prawa lotniczego i Kosmicznego Uczelni Łazarskiego oraz radca prawny w kancelarii K&K Aviation Lawyers

Paweł Szymański – Podstawy prawne w odniesieniu do bezzałogowych statków powietrznych

Drony w polskiej przestrzeni powietrznej – wyzwania w kontekście UTM / U-Space – Maciej Włodarczyk, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

 

DYSKUSJA 11:45- 12:00

 

POCZĘSTUNEK 12:00 – 12:30

 

II PANEL Drony w praktyce
12:30 – 13:30

Prelegenci:
Aplikacja Dronradar.eu – Paweł Korzec
Światowa Organizacja pilotów Dronów- jedna licencja na cały świat, rejestracja dronów, podmiotów gospodarczych, rekordów świata – Przemysław Tomków, dron.edu.pl

 

DYSKUSJA 13:30- 14:00

 

CZWARTEK, 21.06.2018 r.

9:00 – 11:00

PANEL AKADEMICKI
Prelegenci:
Elwira Targońska – Uczelnia Łazarskiego

Aleksandra Detyniecka – Uczelnia Łazarskiego

Mateusz Osiecki – Uniwersytet Łódzki

Agnieszka Fortyńska – Uniwersytet Śląski

Charlotta Lendzion – Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji

Prelegenci

prof. nadzw. dr hab. Anna Konert – Dyrektor Autoryzowanego Centrum Szkoleń IATA, Dyrektor Instytutu Transportu Lotniczego, Wiceprezes Polskiego Klubu Lotniczego. Doktor habilitowany nauk prawnych. Prodziekan WPiA Uczelni Łazarskiego. Kierownik studiów podyplomowych z Prawa Lotniczego oraz MBA w Lotnictwie. Uhonorowana Medalem Rektora za uzyskanie tytułu Najlepszej Absolwentki UMK w Toruniu w 2005 r. Uhonorowana stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w 2012 r. Specjalizuje się w prawie lotniczym od 2005 r. W latach 2006 – 2007 pracowała w departamencie prawnym przewoźnika lotniczego Air France w Nowym Jorku.

Dr Piotr Kasprzyk – Radca prawny, doktor nauk prawnych, pilot szybowcowy. Na przełomie 2007 i 2008 r. stażysta Komisji Europejskiej w Dyrektoriacie Transportu Lotniczego – Wydział Bezpieczeństwa Lotniczego. Od grudnia 2011 r. był zatrudniony jako Dyrektor ds. regulacji lotniczych w Aeroklubie Polskim, konsultował projekty rozporządzeń wykonawczych do ustawy Prawo lotnicze. W latach 2008-2011 Przewodniczący Zespołu ds. Lokalizacji Zagrożeń w Lotnictwie Cywilnym. W latach 2012-2014 Wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Partner w kancelarii prawnej K&K (prawo lotnicze).

Paweł Szymański – Absolwent Akademii Obrony Narodowej w Warszawie na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia, specjalność: Zarządzanie ruchem lotniczym. Od 2006 roku pracownik Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Departamencie Personelu Lotniczego, obecnie na stanowisku specjalisty ds. bezzałogowych statków powietrznych. Przewodniczący Zespołu ds. Bezzałogowych Statków Powietrznych, powołanego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Przemysław Tomków – absolwent Inżynierii Lotniczej Politechniki Wrocławskiej. Założyciel pierwszego w Polsce ośrodka szkolenia operatorów bezzałogowych platform latających wpisanego do rejestru ULC. Przeprowadził proces certyfikacji pierwszego w Polsce ośrodka produkującego bezzałogowe systemy latające o masie MTOM do 150kg. Egzaminator państwowy UAVO. Założyciel kół naukowych: Akademicki Klub Lotniczy na Politechnice Wrocławskiej oraz High Flyers na Politechnice Śląskiej. W firmie WB Electronics kieruje zespołem odpowiedzianym za stworzenie bezzałogowych systemów latających na rynki cywilne. Licencjonowany pilot samolotowy oraz szybowcowy.

Grzegorz Herzberg – Absolwent kierunku „lotnictwo i kosmonautyka”, specjalność „pilotaż”. Ukończył studia na wydziale budowy maszyn i lotnictwa i równologle czteroletnie szkolenie lotnicze do uzyskania licencji pilota liniowego z uprawnieniami do wykonywania lotów według wskazań przyrządów (IR), na samolotach wielosilnikowych (ME), w załodze wieloosobowej (MCC) w certyfikowanym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego Ośrodku Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej. Pracował w firmie Jeppesen należącej do firmy Boeing, jako analityk informacji nawigacyjnej oraz prowadził szkolenia wewnętrzne. Od niedawna jest także pilotem bezzałogowych statków powietrznych UAVO, instruktorem pilotażu oraz egzaminatorem państwowym z uprawnieniam VLOS, BVLOS, INS.

Mateusz Piątkowski Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji,

W 2012 roku ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, praca magisterska „Reżim prawny wojny powietrznej” zdobyła pierwszą nagrodę w wydziałowym konkursie im. Jana Kodrębskiego (XIV edycja), od stycznia 2013 aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi, doktorant w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego i Stosunków Międzynarodowych UŁ. Autor publikacji i konferencji z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego

Maciej Włodarczyk – Polska Agencja Żeglugi Powietrznej / Specjalista ds. Bezzałogowych Statków Powietrznych

Urodzony w Warszawie, 36 lat, absolwent AWF Warszawa kierunek Turystyka i Rekreacja. Pracę w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej rozpoczął od stycznia 2008 roku na stanowisku Praktykanta Ruchu Lotniczego. Od maja 2008 roku pracownik Ośrodka Planowania Strategicznego (ASM1) wchodzącego w skład Biura Zarządzania Przestrzenią Powietrzną i Przygotowania Operacyjnego. Do głównych jego zadań zalicza się projektowanie stałych oraz doraźnych struktur przestrzeni powietrznej wraz z procedurami jej użytkowania, współpraca z jej użytkownikami w zakresie identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z jej wykorzystaniem,  analizy efektywności wykorzystania przestrzeni powietrznej, udział w pracach międzynarodowych grup EUROCONTROL, EASA, CANSO, planowanie strategicznych przedsięwzięć wymagających rezerwacji przestrzeni powietrznej oraz opracowywanie  projektów analiz bezpieczeństwa.
Wraz z rozwojem bezzałogowego lotnictwa od blisko 5 lat zajmuje się tematyką w PAŻP. Obecnie zajmuje stanowisko Specjalisty ds. Bezzałogowych Statków Powietrznych. Jest odpowiedzialny m.in. za procedury wykonywania lotów BSP w strefach kontrolowanych lotnisk (CTR) oraz wydzielanie struktur przestrzeni powietrznej na loty poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS).  Posiadacz świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowych statków powietrznych z uprawnieniami VLOS / BVLOS / INS.
Zainteresowania: bezzałogowe statki  powietrzne, lotnictwo, modelarstwo, sport, podróże.

Dojazd i miejsce

Informacje dotyczące miejsca

 

Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa
Strona WWW: www.lazarski.pl
Telefon kontaktowy: +22 54 35 314

Kontakt

 

Uczelnia Łazarskiego

ul. Świeradowska 43

02-662 Warszawa

tel. 22 54 35 314