WARSZAWA 10 CZERWCA

Konferencja naukowa

"Bezzałogowe statki powietrzne - wyzwania i doświadczenia"

Zapisz się

Wypełnij formularz, aby wziąć udział w konferencji
Partnerzy


SponsorzyPatronat medialnyO konferencji

10 czerwca 2015 r. Instytut Transportu Lotniczego Uczelni Łazarskiego z Polskim Klubem Lotniczym, Airborn sp.z o.o. Polską Agencją Żeglugi Powietrznej oraz Kancelarią Prawną K&K Kasprzyk&Konert organizuje konferencję naukową pt.

„Bezzałogowe statki powietrzne - wyzwania i doświadczenia”.

Ciekawym obszarem rozważań są prawne aspekty użytkowania bezzałogowych statków powietrznych. Na poziomie UE planuje się docelowo utworzenie regulacji w tym zakresie, jednak na chwile obecna zasadnicze znaczenie mają przepisy krajowe. Uczestnicy konferencji będą mieli możliwośc zapoznac się z tą tematyką i wziąc udział w dyskusji
z przedstawicielami ULC, PAŻP, PKBWL oraz kancelarii prawnej K&K specjalizującej się w prawie lotniczym.

W Konferencji wezmą udział przedstawiciele środowisk: naukowego, lotniczego, prawniczego oraz użytkownicy przestrzeni powietrznej - operatorzy bezzałogowych statków powietrznych (BSP).


Termin: 10 czerwca 2015r, Godz. 9:30

Miejsce: Uczelnia Łazarskiego, Sala konferencyjna 130

Program konferencji:

 • 9:30 - 10:00 - REJESTRACJA
 • 10:00 - 10:30 - OTWARCIE KONFERENCJI
 • Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, Dr Mieczysław Błoński
  Paweł Babiński p.o. Zastępca Prezesa ds. Żeglugi Powietrznej

  Moderator konferencji: prof. nadzw. dr hab. Anna Konert

 • 10:30 - 11:30 - I PANEL
 • Prelegenci: Paweł Szymański - Urząd Lotnictwa Cywilnego
  - „Nowe regulacje dotyczące BSP”
  Filip Sosin - Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
  - „Wykonywanie lotów w poszczególnych klasach przestrzeni powietrznej”
  przedstawiciel PKBWL - Zdarzenia lotnicze z udziałem BSP

 • 11:30 - 12:00 - DYSKUSJA
 • 12:00 - 13:00 - POCZĘSTUNEK
 • 13:00 – 13:45 - II PANEL
 • dr Piotr Kasprzyk - Kancelaria prawna K&K Prawo lotnicze
  - „BSP w FIR WARSZAWA. Przyjaciel czy wróg?”

  Przemysław Tomkow - WB Electronics S.A.
  - “Zapotrzebowanie sektora cywilnego na usługi świadczone RPAS”

 • 13:45 - 14:00 - DYSKUSJA
 • 14:00 - ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
 • Prelegenci

  prof. nadzw. dr hab. Anna Konert - Dyrektor Autoryzowanego Centrum Szkoleń IATA, Dyrektor Instytutu Transportu Lotniczego, Wiceprezes Polskiego Klubu Lotniczego. Doktor habilitowany nauk prawnych. Prodziekan WPiA Uczelni Łazarskiego. Kierownik studiów podyplomowych z Prawa Lotniczego oraz MBA w Lotnictwie. Uhonorowana Medalem Rektora za uzyskanie tytułu Najlepszej Absolwentki UMK w Toruniu w 2005 r. Uhonorowana stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w 2012 r. Specjalizuje się w prawie lotniczym od 2005 r. W latach 2006 – 2007 pracowała w departamencie prawnym przewoźnika lotniczego Air France w Nowym Jorku.

  Dr Piotr Kasprzyk - Radca prawny, doktor nauk prawnych, pilot szybowcowy. Na przełomie 2007 i 2008 r. stażysta Komisji Europejskiej w Dyrektoriacie Transportu Lotniczego – Wydział Bezpieczeństwa Lotniczego. Od grudnia 2011 r. był zatrudniony jako Dyrektor ds. regulacji lotniczych w Aeroklubie Polskim, konsultował projekty rozporządzeń wykonawczych do ustawy Prawo lotnicze. W latach 2008-2011 Przewodniczący Zespołu ds. Lokalizacji Zagrożeń w Lotnictwie Cywilnym. W latach 2012-2014 Wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Partner w kancelarii prawnej K&K (prawo lotnicze).

  Paweł Szymański - Absolwent Akademii Obrony Narodowej w Warszawie na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia, specjalność: Zarządzanie ruchem lotniczym. Od 2006 roku pracownik Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Departamencie Personelu Lotniczego, obecnie na stanowisku specjalisty ds. bezzałogowych statków powietrznych. Przewodniczący Zespołu ds. Bezzałogowych Statków Powietrznych, powołanego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

  Filip Sosin - lat 35, magister lotnictwa Akademii Obrony Narodowej, absolwent polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Związany z lotnictwem od 10 lat, pracę w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej rozpoczął w 2005 roku. Karierę zawodową rozpoczął od praktykanta, poprzez młodszego specjalistę ds. zarządzania przestrzenią, specjalistę ds. ASM1, kierownika Zespołu Zarządzania Przestrzenią, obecnie jest kierownikiem Ośrodka Planowania Strategicznego. Odpowiada, przede wszystkim, za godzenie i koordynację realizacji potrzeb wszystkich użytkowników przestrzeni, w sposób minimalizujący negatywny wpływ działalność jednych użytkowników przestrzeni na potrzeby pozostałych oraz przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa ruchu lotniczego. To próba znalezienia balansu pomiędzy oczekiwaniami linii lotniczych (efektywność trajektorii lotu), służb kontroli ruchu lotniczego (optymalizacja struktury przestrzeni), potrzeb lotnictwa wojskowego (wydzielanie przestrzeni na potrzeby szkolenia i ćwiczeń) oraz General Aviation (jak największa dostępność przestrzeni). Dodatkowo odpowiada za określanie warunków możliwości wykonywania lotów bezzałogowych statków powietrznych, w tym operacji w przestrzeni kontrolowanej FIR Warszawa.

  Grzegorz Herzberg - Absolwent kierunku „lotnictwo i kosmonautyka”, specjalność „pilotaż”. Ukończył studia na wydziale budowy maszyn i lotnictwa i równologle czteroletnie szkolenie lotnicze do uzyskania licencji pilota liniowego z uprawnieniami do wykonywania lotów według wskazań przyrządów (IR), na samolotach wielosilnikowych (ME), w załodze wieloosobowej (MCC) w certyfikowanym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego Ośrodku Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej. Pracował w firmie Jeppesen należącej do firmy Boeing, jako analityk informacji nawigacyjnej oraz prowadził szkolenia wewnętrzne. Od niedawna jest także pilotem bezzałogowych statków powietrznych UAVO, instruktorem pilotażu oraz egzaminatorem państwowym z uprawnieniam VLOS, BVLOS, INS.

  Przemysław Tomków – absolwent Inżynierii Lotniczej Politechniki Wrocławskiej. Założyciel pierwszego w Polsce ośrodka szkolenia operatorów bezzałogowych platform latających wpisanego do rejestru ULC. Przeprowadził proces certyfikacji pierwszego w Polsce ośrodka produkującego bezzałogowe systemy latające o masie MTOM do 150kg. Egzaminator państwowy UAVO. Założyciel kół naukowych: Akademicki Klub Lotniczy na Politechnice Wrocławskiej oraz High Flyers na Politechnice Śląskiej. W firmie WB Electronics kieruje zespołem odpowiedzianym za stworzenie bezzałogowych systemów latających na rynki cywilne. Licencjonowany pilot samolotowy oraz szybowcowy.

  Robert Ochwat - członek Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, specjalność ruch lotniczy. Wykształcenie wyższe w zakresie nauk ekonomicznych oraz studia na kierunku bezpieczeństwa narodowego, specjalność bezpieczeństwo lotnicze. Senior kontroler ruchu lotniczego z doświadczeniem operacyjnym TWR Warszawa, a od 2004 do dnia dzisiejszego w kontroli radarowej APP Warszawa. W latach 2010 -2015 kierownik działu kontroli zbliżania w Warszawie. Stały przedstawiciel Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w pracach grupy APDSG (ATM Procedures Development Sub-Group) w ramach Eurocontrol. Pilot samolotowy z licencją PPL (A) oraz operator bezzałogowych statków powietrznych (UAVO-VLOS).

  Dojazd i miejsce

  Infortamcje dotyczące miejsca

  Uczelnia Łazarskiego

  ul. Świeradowska 43

  02-662 Warszawa

  Strona WWW: www.lazarski.pl

  Telefon kontaktowy: +22 543 55 55

  Galeria

  Kontakt

  Skontaktuj się z nami

  Imię i nazwisko * (wymagane)

  Adres email * (wymagane)

  Temat zapytania * (wymagane)

  Treść wiadomości: * (wymagane)

  Prezentacje

  Deklaracja

  Deklaracja Podsumowująca Konferencję
  Bezzałogowe Statki Powietrzne – Wyzwania i Dosświadczenia
  10 czerwca 2015 r., Uczelnia Łazarskiego, Warszawa

  Zgromadzeni na Konferencji Naukowej „Bezzałogowe Statki Powietrzne- wyzwania
  i doświadczenia”, która odbyła się 10 czerwca 2015 na Uczelni Łazarskiego w Warszawie


  Wskazując na znaczenie rozwoju bezzałogowych statków powietrznych dla gospodarki narodowej
  oraz mozżliwości rozwoju polskiego przemysłu lotniczego,


  Odwołując się do Deklaracji Konferencji w Rydze z dnia 6 marca 2015 r. potwierdzającej
  znaczenie proporcjonalnych regulacji prawnych dla rozwoju bezzałogowych statków powietrznych,


  Majaąc na względzie znaczenie regulacji krajowych do czasu opracowania przepisów
  unijnych dla bezzałogowych statków powietrznych zgodnie z Komunikatem Komisji
  Europejskiej z 2014 r. „Nowa era w dziejach lotnictwa. Otwarcie rynku lotniczego na
  cywilne wykorzystanie systemów zdalnie pilotowanych statków powietrznych w bezpieczny i zrównoważony sposób”,


  Wskazując na wpływ regulacji prawnych na bezpieczeństwo ruchu lotniczego oraz bezpieczeństwo osoób i mienia


  Zwracają się z następującymi wnioskami z Konferencji:

  1.

  Konieczne jest niezwłoczne zakończenie prac nad nowelizacją przepisów
  regulujących użytkowanie bezzałogowych statków powietrznych tj.
  - rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie
  w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze
  do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków
  i wymagań dotyczących używania tych statków
  - rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie
  w sprawie świadectw kwalifikacji

  Projekty tych aktów prawnych zostały przedstawione do konsultacji społecznych
  przez Urząd Lotnictwa Cywilnego w grudniu 2014 r., a uzasadnieniem dla ich
  opracowania były doświadczenia praktyczne z ostatniego okresu.

   2.

  Niezbędne jest podjęcie dyskusji nad umożliwieniem wykonywania lotów
  bezzałogowym statkom powietrznym tzw. klasy specjalnej (tj. od 25 kg do 150 kg
  masy własnej) w zasięgu wzroku (VLOS) wyłącznie w celach badawczych
  i eksperymentalnych na zasadach innych niż wykonywanie lotów w wydzielonej
  przestrzeni powietrznej (na podstawie art. 126 ust 4 ustawy Prawo lotnicze),
  z zachowaniem niezbędnych wymogów bezpieczeństwa.

  Należy zatem rozważyć kolejną nowelizację rozporządzenia Ministra Infrastruktury
  i Rozwoju w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo
  lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków
  i wymagań dotyczących używania tych statków aby dopuścić do wykonywania wspomnianych
  lotów na podstawie tego rozporządzenia (art. 33 ust. 2 i 4 ustawy Prawo lotnicze).

  3.

  Wydaje się konieczne rozpoczęcie dyskusji nad zmianą przepisów dotyczących
  ograniczeń wykonywania lotów na okres krótszy niż trzy miesiące w celu bardziej
  elastycznego wyznaczania stref lotów wydzielanych dla wykonywania lotów przez
  bezzałogowe statki powietrzne poza zasięgiem wzroku.
  Zachęcamy jednocześnie środowisko lotnicze do uczestnictwa w konsultacjach
  społecznych projektów nowych przepisów unijnych dla bezzałogowych statków
  powietrznych tzw. klasy otwartej, jakie zostaną przedstawione w tym roku przez
  Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego zgodnie z dokumentem „Concept for drone operations”.


  Adresaci:

  1. Minister Infrastruktury i Rozwoju
  2. Minister Gospodarki
  3. Podkomisja stała ds. transportu lotniczego
  4. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego


  Deklaracja zostanie umieszczona na stronie Konferencji
  http://rpasconference.eu/ 

  Organizatorzy Konferencji

  Akceptuję regulamin i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.
 • Piotr Szmit, Redakcja Magazynu Lotnisko
 • Grzegorz Herzberg, Airborn sp. z o.o.
 • Piotr Kasprzyk, Kancelaria Prawna K&K
 • Rafał Klęk, MR KLĘK S.C.
 • Iwona Pomes, Polski Klub Lotniczy
 • Ireneusz Fibingier, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
 • Michał Ratajczak, Aviation Consulting
 • Wojciech Kazimierczak, PPL, Lotnisko Chopina warszawa
 • Przemysław Tomków, WB Electronics
 • Marcel Smoliński, Novelty RPAS Sp. z o.o.
 • Anna Konert, Uczelnia Lazarskiego
 • Przemysław Pilcicki, amator
 • Paweł Wilkowski, START-UP
 • Alicja Kurzawa, Koło Naukowe JEDI Politechnika Wrocławska/ WPAiE Uniwersytet Wrocławski